Cấp sàn gỗ cho chung Cư Dabaco - Green Park - 18.000m2

    Trang chủ \ Dự án \ Chung Cư Dabaco Khắc Niệm D- Green Park - 18.000m2

Chung Cư Dabaco Khắc Niệm D- Green Park

 

  • Chủ đầu tư: Dabaco Group
  • Vị trí: Khu Thượng- Khắc Niệm- TP Bắc Ninh- tỉnh Bắc Ninh
  • Chúng loại sàn sử dung: Sàn gỗ VERTEX 12mm
  • Khối lượng cung cấp: 16.000m2
  • Tổng giá trị HĐ: 6.400.000.000đ
  • Thời gian hoàn thành bàn giao: Tháng 12 năm 2023